ÖZGEÇMİŞ

Sezin Benli, Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümüne başladı. Lisans tezinde zaman algısının kişilerin hayat doyumu ile ilişkisini inceleyerek yüksek onur derecesi ile mezun oldu. 2015 yılında başladığı Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından, devlet korumasında büyümüş kişilerin ruhsal dayanıklılıklarına katkı sağlayan faktörleri inceleyen tez çalışması ile mezun oldu.

2009 yılından beri Yrd. Doç. Dr. Nazlı Baydar, Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak, Yrd. Doç. Dr. Kemal Kuşçu gibi isimlerin yürüttüğü pek çok araştırmada asistanlık yaptı. Bu sırada, Ekip Norma Razon, AÇEV ve Gaziosmanpaşa Aile Danışma Merkezi'nde stajlar yaptı. Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Küçükyalı Çocuk Esirgeme Kurumu'nda gönüllü faaliyetlerde bulundu. Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde ve Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi’nde psikoterapi çalışmaları yürüttü.

Şu anda, klinik çalışmalarına İstanbul'da çeşitli özel merkezlerde devam etmektedir. Ayrıca, Koruncuk Vakfı’nın AB projesi “Biyolojik Aile Yanına Dönüş” kapsamında koruma altındaki çocukların aileleriyle yeniden bir araya gelme sürecinde görev almaktadır. Ağırlıklı olarak bireysel yetişkinler ve aileler ile çalışmaktadır. Türkçe ve İngilizce dillerinde psikoterapi yapmaktadır. Teorik yönelimi psikodinamik psikoterapi ve sistemik terapidir. Çift Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir ve aynı derneğin Araştırma Komisyonu'nda görev almaktadır. Türk Psikologlar Derneği'nin belirlediği etik kurallar çerçevesinde çalışmaktadır.

 

 

(0535) 260 08 70

Sezin Benli © 2023