top of page

YAYINLAR

9786057838605.jpg

Vaktiyle anne ve babalarımız bizi sokaktan toplamakta zorlanıyordu, şimdilerde biz çocuklarımızı ekran başından almakta zorlanıyoruz. Covid-19 pandemisinin dünyayı kasıp kavurduğu karantina günlerinde çocuklarımız iyiden iyiye ekrana bağlandılar. Sebepleri ne olursa olsun çocuklarımızın ekran başında geçirdikleri süre birçoğumuzu endişelendiriyor. “Bilgisayar bağımlılığı”, “internet bağımlılığı” gibi kavramları duydukça kendi çocuklarımız için korkuyoruz. Gözünü ayırmadığı ekranlarda karşılaşabilecekleri görüntülerden, uygunsuz kişilerden, uğrayabilecekleri tacizden ve daha pek çok şeyden korkuyoruz. Onlar için ne yapabiliriz? Kendimizi ve onları ekranların büyüsünden nasıl alıkoyabiliriz? Ekran üzerinden gelen yeni zorluklar nelerdir ve onlarla nasıl baş edebiliriz?

Bu kitap anne babalar için bir rehber. Aynı zamanda dijital dünyadan çıkıp gerçek dünyaya birlikte adım atmanız için bir çağrı. Mutluluğun ‘ekranlarda’ değil birbirimizin yüzüne bakmakta saklı olduğuna dair bir hatırlatma.

çift-ve-aile-terapisi-scaled.jpg

Boşanmadan bağımlılığa, çocuk istismarından obsesif kompülsif bozukluğa kadar bireyleri zorlayan birçok durumla bireyin parçası olduğu sistemler ara­sında döngüsel bir nedensellik vardır. Kişi aileyi ve toplumu etkilerken, aynı zamanda bu sistemlerden etkilenir. Çift ve Aile Terapisi/Sistemik Terapi tüm dünyada çok katmanlı çalışarak danışanların getirdiği sorunu, aile ve toplum sistemi içinde konumlandırır ve ilişkisel örüntülere etki etmeyi amaçlar. Bu ki­tap, Çift ve Aile Terapisi’nin sıklıkla çalıştığı bazı konulara odaklanarak Türkiye ve dünya literatürünü harmanlayıp vaka örneklerini kullanarak farklı terapötik müdahale önerileri sunmaktadır.

Çift ve Aile Terapisi: Temel Konular ve Müdahale Yöntemleri, çift ve aile tera­pistleri için bir kaynak kitap olmanın yanı sıra bu konularla çalışan tüm tera­pistlerin sistemik bakış açısını çalışmalarına entegre edebilmelerini sağlaya­cak bir rehber olacaktır.

Bugüne sıkışıp kaldığımız, geleceğe bakamaz ve hayal bile kuramaz olduğumuz bir çağda, çocukluk ve gençlik dönemindeki önleme bilimi uygulamaları üzerine bir kitap, gelecekle ilgili düşünmek ve geleceğe hazırlanmak için bir çağrı gibi. Ruh sağlığı ve gelişim sorunları için özellikle risk taşıyan çocuklara beceri kazandırmayı öncelerken yetişkinlerin de güçlendirilmesine, okulları ve evleri çocuklara güvenli ortamlar kılmaya yönelik bulgular hepimize yol gösterici. Emek verenlerin kuşaklara ve yıllara yayılan çabalarını okumak ise çocukların gelişimi için toplumsal sorumluluğa ortak ve her birimizin kendi çapında öncü olmamız için yüreklendirici.

SİVİL TOPLUM PROJELERİ

FosterCare: Improving the Foster Family Process with Innovative Training Models, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2024-2026

Koruyucu ailelerin temel ebeveynlik becerilerini ve koruyucu ailelik sistemini iyileştirmek amacıyla bu ailelerle çalışan uzmanların bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik geliştirilen bir projedir. Proje, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği, yabancı ortaklar Drosostalida (Yunanistan), Solidaridad Sin Fronteras (İspanya), Center Netrepka (Hırvatistan) ile işbirliği içinde yürütülmüştür.

 

 

 

Deprem Bölgesi Çalışmaları, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 2024

 

AÇEV, çocukların iyi olma halleri ve gelişimleri üzerinde en önemli etkiye sahip olan ebeveynlerin desteklenmesi için depremden etkilenen bölgelerde afet sonrası ebeveynlik becerilerine göre uyarlanmış ebeveyn destek eğitimleri yürütmektedir. AÇEV’in deprem bölgesindeki üç ilde (Adıyaman, Gaziantep, Hatay) kurduğu “Çocuk ve Aile Merkezleri’nde verilen Anne Destek Programı’nın etkiliğini değerlendirmek üzere odak gruplar düzenlemiştir.

AÇEV’in deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları aşağıdaki kitapçıktan inceleyebilirsiniz.

 

"Ay Kuşağı: Yaz Okulu" - Geleceğimizin Çocukları Vakfı, 2023

 

Devlet koruması altındaki gençlere yönelik ruh sağlıklarını güçlendirmek için bir psikolojik rehabilitasyon programı oluşturulmuştur. Gündüz bakım evi şeklinde uygulanmış olan bu programda çocukların işlevselliklerinin arttırılması ve hayata daha etkin bir şekilde dahil olabilmelerine yardımcı olmak hedeflenmiştir. Bireysel psikoterapi, grup terapileri, sanat terapileri, meslek edindirme kursları, özel eğitim, spor aktiviteleri gibi çeşitli psikolojik tedavi ve destek sistemlerini içerecek etkin bir müdahale programı oluşturmak için bir pilot çalışma olarak Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık iki ay süren bir yaz okulu uygulanmıştır.

"Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz" - Koruncuk Vakfı, 2021-2022

Devlet koruması altındaki çocukların biyolojik aileleri ile birleşme sürecinde çalışan sivil toplum, uzmanlar ve kamu çalışanları arasından ortak bir söylem yaratma, konuya ilişkin önerileri daha geniş kitleye yaymak amaçlanmıştır. Proje süresince sivil toplum kuruluşlarıyla birebir görüşmeler, odak grup çalışması, kampanya yürütme kapasitesi geliştirme eğitimleri ile şekillenmiş bir iletişim kampanyası yürütülmüş; ayrıca önerilen iyi uygulama örneği psikososyal destek uzmanlarına yönelik bir eğitim paketi olarak sunulmuştur.

Proje sonuç kitapçığı (TR)

 

"Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi" - Koruncuk Vakfı, 2018-2021

Devlet korumasından çıkıp biyolojik ailelerinin yanına dönen çocukların takip ve aileye dönüş sonrası uyum sürecini desteklemek amacıyla başlatılan bir uygulamadır. Her ailenin kendi evinde, terapi verilmiştir. Bu pilot çalışma kapsamında, toplam 12 aile ve 27 çocuk ile çalışılmış ve sonucunda bir “Aileye Dönüş Modeli” önerisi oluşturulmuştur. 

Proje sonuç kitapçığı (TR)

EU Flag_edited.jpg
EU Flag_edited.jpg

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

​Benli, S. (2019). ‘The Ties That Bind’: Exploring the contributing factors of resilience in adult care-leavers. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

 

Benli, S., ve Dogu, I. (2014). State and trait qualities of time perspective. (Yayınlanmamış Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

KONUŞMALAR ve SUNUMLAR

Kadının Adı Var: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü, 27 Kasım 2023, İstanbul

 

Aile Dönüş için Psikososyal Destek Uzman Eğitimleri, Koruncuk Vakfı, 4-5 Kasım 2021, İstanbul

 

Devlet korumasındaki çocuklara yönelik aile odaklı çalışmalar, Bilgi’de Çocuk Çalışmaları Konferansı, 24 Mayıs 2019, İstanbul

 

Koruyucu Ailelik Türkiye Paydaşları Toplantısı, İslam Bağlamında Aile Temelli Bakım Projesi,

28 Eylül 2018, İstanbul

Stability of time perspective and its relation to future satisfaction with life, 3rd International Conference on Time Perspective, 15-19 Ağustos 2016, Kopenhag

bottom of page